Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik
Judul Buku Al-Muwaṭṭa’
Pengarang Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir
Editor Muḥammad Muṣṭafā al-A‘ẓamiy
Kota Penerbit Abu Dabi
Nama Penerbit Mu’assasah Zaid ibn Sulṭan
Tahun Terbit 2004
Jumlah Jilid 8
Link Download info PDF | ePUB | WinrarBaca Online Download PDF Kapasitas
Cover Cover 1.7Mb
Jilid 1 Jilid 1.pdf 7.6Mb
Jilid 2-5 Jilid 2-5.pdf 25.5Mb
Jilid 6 Jilid 6.pdf 5.8Mb
Jilid 7-8 Jilid 7-8.pdf  15.7Mb
Total 8 Jilid ZIP 56.3Mb